Buurtgroen

Op woensdag 5 maart is de schop erin gegaan bij het plantsoen aan de Ruysdaelstraat. In de komende maanden wordt het – nu saaie – plantsoen getransformeerd naar een educatief park met o.a. een pad, vogelbosje, fruitboomgaard, zones met bloembollen en wilde bloemen, een vlindertuin, een bijenhotel, m.a.w. een park dat elke bewoner van de wijk aanspreekt en dat toegankelijk is voor iedereen.

De bedoeling is dat er meer ontmoeting in de buurt plaatsvindt in het nieuwe park en dat kinderen kunnen leren wat er in zo’n tuin staat en gebeurt.

Gewapend met kruiwagens en spaden werden door een zevental enthousiaste bewoners de paden opgebroken. In de tussentijd waren mensen van Cambio bezig met het rooien van de struiken. Dinsdag 11 maart wordt er een begin gemaakt met de aanleg van het pad, waarna de beplanting kan worden aangebracht. Planning is dat het plantsoen begin juni gereed is.

In het afgelopen half jaar is de werkgroep Groen bezig geweest met het aanvragen van subsidie en het ontwerp van het plantsoen aan de Ruysdaelstraat. De subsidie is inmiddels toegekend door WijDeventer en het ontwerp is inmiddels opgesteld door een tuinarchitect Wencke Habermann, nadat de wensen van bewoners waren geïnventariseerd.

De werkgroep werkt bij de aanleg van het park samen met verschillende organisaties, zoals Cambio, het Deventer Groen Bedrijf en verschillende stichtingen, zoals Philadelphia, de Tamarinde, en de school De Linde in de wijk.

Buurtgroen

BuurtgroenRuijsdaalstraat

De werkgroep Buurtgroen houdt zich bezig met het vele groen in onze wijk. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ál het groen in de buurt, d.m.v. draagkracht van buurtinitiatieven, op te knappen. Het onderhoud van het groen laat al jaren te wensen over. En daarom neemt de buurt nu zelf het initiatief om het mooier en rijker te maken.

Groene Activiteiten

Geen evenementen