Al sinds de eerste enquête over onze buurt, De Slag Om Noord in oktober2012, staat het aanpakken van het buurtgroen op de agenda. En dat gaat binnenkort voor het eerst wat opleveren! De brede groenstrook aan de Ruysdaelstraat, naast de Lidl, wordt deze winter en voorjaar omgetoverd tot een fleurig, geurig en natuurrijk park waar de hele buurt van kan genieten. Dankzij een subsidie van de Wijkaanpak is dit mogelijk.

De werkgroep 'buurtgroen' heeft zich tot doel gesteld om ál het groen in de buurt op te knappen! Het onderhoud van het groen laat al jaren te wensen over. En daarom neemt de buurt nu zelf het initiatief om het mooier en rijker te maken. We gaan met de Ruysdaelstraat beginnen; een plek waar tenslotte heel veel buurtgenoten regelmatig langskomen. Nadat de werkgroep hiervoor haar plannen op papier had gezet, heeft zij hiervoor subsidie aangevraagd bij de Wijkaanpak. Onlangs kregen we goed bericht: de subsidie is toegekend! Dat betekent dat er genoeg geld is om de plannen uit te werken, een ontwerp te laten maken, planten aan te schaffen, etc...

De groenstrook aan de Ruysdaelstraat is een flinke lap grond die we helemaal op willen knappen. De bestaande bomen blijven zo veel mogelijk staan, maar de rest van het groen gaat op de schop. En na de opknapbeurt mag het dus ook niet meer als parkeerplaats gebruikt worden!

De werkgroep heeft ontwerper Wencke Habermann (uit Zandweerd-Zuid) gevraagd om hier een voorstel voor te doen. Zij neemt de uitkomst van de enquête, die de werkgroep eerder dit jaar onder aanwonenden deed, mee in haar werk. In november nodigt de werkgroep de aanwonenden uit om het eerste ontwerp met elkaar te bespreken.

We wordt dus groen voor en door bewoners! We beslissen zelf wat er gaat gebeuren!