Buurtgroen

Na een periode van blessures zijn we weer van start gegaan in de Buurttuin Plantweerd. Als het weer mee zit, zien jullie ons weer elke vrijdagmorgen schoffelen, harken en wroeten.

Wij zoeken nog steeds mensen, die ons af en toe eens in het voorjaar, de zomer of de herfst een uurtje willen en kunnen bijstaan. Het hoeft dan niet de vrijdagmorgen te zijn, kan ook op andere dagen, al naar gelang u kunt en het voor u het prettigst uitkomt. Het gaat om schoffelen harkwerk, dus niet te zwaar. Er hebben zich al drie mensen opgegeven waar we erg blij mee zijn. Komt u ons ook af en toe helpen?

Buurtgroen

BuurtgroenRuijsdaalstraat

De werkgroep Buurtgroen houdt zich bezig met het vele groen in onze wijk. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ál het groen in de buurt, d.m.v. draagkracht van buurtinitiatieven, op te knappen. Het onderhoud van het groen laat al jaren te wensen over. En daarom neemt de buurt nu zelf het initiatief om het mooier en rijker te maken.

Groene Activiteiten

Geen evenementen