Buurtgroen

Het Ministerie van volksgezondheid Welzijn en Sport wil inventariseren wat er  zoal door de bewoners uit de wijken aan burgerinitiatieven worden georganiseerd. Hierin staan praktijkvoorbeelden centraal waarin het gelukt is verbinding te leggen tussen wijk, werk, zorg en school, organisaties en professionals.

In de  Gemeente Deventer is daarom in januari het Plantweerdproject aan de Ruysdaelstraat gefilmd. De Haagse filmploeg heeft heel wat opnames gemaakt. Ze begonnen met het filmen van de werkbespreking van een aantal vrijwilligers. Natuurlijk werd de Plantweerd zelf ook van alle kanten gefilmd en werden er opnames gemaakt van een aantal kinderen van de Wilkeshuisschool die betrokken zijn geweest bij het maken van mozaïektegels en themapalen.

De film wordt op 5 februari getoond aan het ministerie en zal daarna via de website en de Facebookpagina van de bewonersvereniging voor alle belangstellenden uit de buurt worden gepubliceerd.

Buurtgroen

BuurtgroenRuijsdaalstraat

De werkgroep Buurtgroen houdt zich bezig met het vele groen in onze wijk. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ál het groen in de buurt, d.m.v. draagkracht van buurtinitiatieven, op te knappen. Het onderhoud van het groen laat al jaren te wensen over. En daarom neemt de buurt nu zelf het initiatief om het mooier en rijker te maken.

Groene Activiteiten

Geen evenementen