Overig nieuws

In het kader van het project Films Zandweerd hebben projectleider Marianne Stanlein en regisseur Olaf Westra drie korte films gemaakt over bewoners van de wijk Zandweerd. Aanleiding was de constatering dat het gevoel van eenzaamheid in de wijk relatief veel voorkomt. Doelstelling was het vergroten van de sociale cohesie in de wijk door te laten zien wat buren voor elkaar (kunnen) betekenen en dat dit een kleine moeite kan zijn.

 

Deze films werden, onder grote belangstelling, op woensdag 18 juni getoond in St. Jurriƫn. In de films komen, in drie situaties, bewoners van de wijk Zandweerd aan het woord die elkaar helpen. In alle drie de films blijkt hoe buren een rol van betekenis kunnen spelen voor met name ouderen: 'Ik had nooit gedacht dat ik hier nog zo lang zou wonen'. Vrijwilliger Josef: 'We wonen slechts 200 meter bij elkaar uit de buurt'. Een mevrouw: 'ik beschouw Josef een beetje als mijn zoon'. Zelfs al met een klein gebaar. Veel bezoekers gaven aan blij verrast te zijn dat deze vorm van noaberschap nog bestaat.

Het vervolg zal zijn dat Marianne en Olaf met bewoners aan het werk gaan in de wijk en ze zoveel mogelijk zelf films en interviews laten maken. Uiteindelijk moet het ook van en voor de buurt zijn. Verder willen ze deze opzet in wijken van andere steden stimuleren. De eerste film is al op het internet te zien.

Kijk voor de film op: http://www.spatiebalkfilm.nl