Overig nieuws

Het project ‘Samen en gezond in de Zandweerd’ had als doel het aanbod van zorg en welzijnsorganisaties beter op elkaar af te stemmen. Dat is heel goed gelukt!  Mindfit, Raster, VTE Zichtbare Schakel, Solis, Wijkwinkel, Kerk in actie, Deventer Sportbedrijf en “Met elkaar” hebben samen gewerkt aan een goed activiteitenaanbod in Zandweerd-Noord. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat er beweegochtenden kwamen voor bewoners en zijn er thema- ochtenden georganiseerd.

Inmiddels is er veel gebeurd in de wijk. Zo zijn de thema-ochtenden geïntegreerd in de koffie-ochtenden in St. Jurriën. De beweegochtend wordt gedragen door het Sportbedrijf en Solis en de bewoners worden vertegenwoordigd in de  Bewonersvereniging.
De verscheidene organisaties weten elkaar  goed te vinden.
Wilt u zelf iets opzetten in de wijk, neem dan vooral contact op met een van de genoemde organisaties. Zij denken graag met u mee!