Overig nieuws

RC Kids is een kleinschalig kindercentrum en vindt het belangrijk deel uit te maken van de wijk. In dit kader zijn de kinderen die worden opgevangen in het kindercentrum regelmatig te vinden in St. Jurriën.

Zij gaan dan op bezoek bij de senioren die in St. Jurriën wonen. Soms wordt er gezamenlijk voorgelezen en soms wordt er samen geknutseld.

Het kindercentrum heeft ook een zogenaamd “kinderboeken zwerfstation”. Dit houdt in dat iedereen in de wijk de mogelijkheid heeft om gratis kinderboeken te komen uitzoeken.

De voorraad zwerf-kinderboeken wordt op peil gehouden doordat bewoners en ouders van kinderen hun kinderboeken beschikbaar stellen voor onze zwerfboekenkast.

Heeft u zelf ook kinderboeken die u niet meer gebruikt? Lever ze dan bij ons in. Zo hebben nieuwe kinderen weer plezier van uw oude boek. De zwerfboeken zijn te brengen en op te halen op werkdagen tussen 07:30 uur en 18:00 uur, in Het Kinderrijmpje aan de Joost van den Vondellaan 61.