Word lid!

Lidmaatschapsformulier

Dankzij uw lidmaatschap kunnen wij:

• een belangrijke stem zijn in contacten met de gemeente en andere in de wijk actieve instanties, waardoor we o.a.:
• meer zeggenschap krijgen bij het oplossen van knelpunten en problemen rond openbaar groen, zwerfvuil en veiligheid
• makkelijker subsidies krijgen voor buurtevenementen en -activiteiten
• een platform bieden om makkelijker met elkaar in contact te komen
• gezamelijke activiteiten organiseren die de leefbaarheid van de wijk helpen bevorderen
• zorgen voor een prettige leefomgeving
• er voor zorgen dat we samen sterk staan en trots kunnen zijn op onze wijk!

Daarnaast levert u een bijdrage voor het in stand houden van deze website en het kunnen blijven maken en verspreiden van Buurtnieuws, ons magazine dat vier keer per jaar huis aan huis wordt verspreid en u informeert over wat er gaande is in de wijk.

Wij respecteren uw privacy!

Uw gegevens worden met zorg behandeld en uitsluitend voor onze eigen administratie gebruikt.

 

Lidmaatschapsformulier
Controle dat u geen robot bent
Vul de tekst die u ziet in:
qlForm generator by ql.de