Vereniging

Op zaterdag 28 maart is er weer de grote Voorjaarsschoonmaakdag. We liften mee op de “Nederland Schoon actie” en roepen iedereen op om mee te doen om Zandweerd-Noord weer schoon te maken. Verzamelen bij St. Jurriën om 10.00 uur.

Bewonersvereniging Zandweerd-Noord is voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven voor onze wijk. Zo hadden we onlangs veel goede gesprekken toen we bij de Primera en de Jumbo stonden en mensen aanspraken over hun idee hierover. Uiteindelijk hebben we alle reacties ondergebracht in vier onderdelen: 1. Schoon 2. Groen 3.Veiligheid & Verkeer en 4. Ontmoeten & Recreatie.

Welke koers moeten we als vereniging gaan varen? Hoe bereiken we onze doelen?
Deze vragen stonden centraal tijdens een workshop die de actieve leden van de vereniging op dinsdag 7 oktober hebben gevolgd. Inspiratiebron was het credo van Walt Disney 'If you can dream is, you can do it!'

Komend jaar gaan vier leerlingen stage lopen bij onze bewonersvereniging.
U kunt de stagiaires tegenkomen bij het onderhoud van buurtgroen in De Plantweerd, kinderactiviteiten in de Tulp, bij collectes of bij marktonderzoek in de buurt. Kent u ook iemand die een plek zoekt voor maatschappelijke stage? De bewonersvereniging heeft verschillende mogelijkheden op verschillende maatschappelijke interessegebieden. Geïnteresseerd? Kijk op www.masdeventer.nl of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het wijkteam bestaat uit bewoners uit alle delen van de Zandweerd. Helaas is Zandweerd-Noord ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, want daarmee doet de wijk zichzelf te kort! We zoeken mensen die het leuk vinden om mee te denken en te praten over hun wijk.

De onderwerpen die in het wijkteam worden besproken gaan altijd over jouw wijk, en spelen ook in jouw wijk. Soms in je straat en soms in je buurt Ik wil je graag van alles vertellen over het wijkteam, waar het over gaat, hoe vaak we vergaderen. Neem gerust contact op, het verplicht tot niets!

Misschien tot gauw? Carolien Harkema, wijkmanager Zandweerd. Tel: (0570) 693 022 of 06 515 56 423. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Iedereen houdt van eten. U toch ook? Zaterdag 27 september september is tijdens Burendag  in St. Jurriën de aftrap van de campagne WE LOVE Eating.  Deze campagne gaat over ‘samen gezond eten’. Samen eten is niet  alleen een manier om mensen te ontmoeten, het biedt ook gelegenheid om meer te weten te komen over voeding, ook over gezonde voeding. Weet u nog wat gezond is? Samen met organisaties zoals Bewonersvereniging Zandweerd-Noord en St. Jurriën, organiseert de GGD komend jaar activiteiten over ‘samen gezond eten’.

Op zaterdag 27 september start de eerste activiteit in St. Jurriën. U bent van harte welkom. Houd de informatie posters in de wijk in de gaten! Daarop staat de exacte tijd van de bijeenkomst aangegeven.

Hoe wonen wij hier in Zandweerd-Noord over 10 jaar? Zijn er voldoende voorzieningen voor kinderen en ouderen? Hebben we het groen voldoende aangepakt? Kunnen we in de buurt langer zelfstandig wonen? Kennen we elkaar en hebben we de onveilige situaties aangepakt?

Deze punten komen aan de orde tijdens de inspraakavond over de buurtagenda. Alle buurtbewoners zijn hiervoor uitgenodigd, ook mensen die geen lid zijn van de bewonersvereniging zijn van harte welkom vanaf 20.30 uur in St Jurriën.

Speeltuinen kunnen een grote rol spelen in het leven van kinderen en jongeren. Onder het motto 'Samen staan we sterk!' zijn de besturen van speeltuin De Tulp en Bewonersvereniging Zandweerd-Noord om tafel gegaan om te kijken hoe speeltuin De Tulp een bruisend middelpunt van de wijk kan zijn.

Wij nodigen u uit om ook lid te worden van onze Bewonersvereniging Zandweerd-Noord.

Wij zijn voor u als bewoner van de wijk Zandweerd-Noord een link naar de gemeente. Wij zorgen dat we op de hoogte gehouden worden en we zorgen dat er in onze wijk gebeurt wat wij als bewoners willen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners van de wijk lid worden van onze vereniging. Inmiddels gingen enkele tientallen u voor! Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

Woensdag 13 november was de ideeënmarkt Zandweerd. Sinds september dit jaar is Zandweerd een wijk binnen WijDeventer (voorheen Wijkaanpak). Het was een geslaagde avond! Super veel leuke, mooie, lieve, enthousiaste ideeën en er werden volop verbindingen gelegd.


Het stopt niet na deze avond, dus als u nu ook nog een idee hebt: kom met uw idee naar Daniëlle Rada of Carolien Harkema. Wij gaan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.
Daniëlle Rada, tel 06 44 111 032 of e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Carolien Harkema, tel 06 515 56 423 of e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In november organiseerden Bewonersvereniging  Zandweerd -Noord en Roeivereniging Daventria een voorlichtingsavond voor de buurtbewoners en leden van de roeivereniging over het project “Ruimte voor de Rivier”. Er moesten extra stoelen worden neergezet vanwege het grote aantal belangstellenden. Waterschap  Groot Salland  verzorgde een presentatie over het werk dat ze doen en over het project Ruimte voor de Rivier. Diederik Anema van de roeivereniging ging in op de details van het project en de directe gevolgen voor het landschap waar wij als bewoners mee te maken hebben.

Hij vertelde dat de plas die er nu ligt minder diep wordt gemaakt. De plas, die nu ongeveer 500 meter lang is, zal worden uitgebreid naar 1700 meter. Het hele stuk zal onderdeel uit gaan maken van een recreatiegebied. Dat is prettig voor de roeiers, want dan kunnen ze een stuk verder roeien. Maar ook prettig voor de bewoners, want er komt, naast de recreatiefunctie van de waterplas ook een wandelgebied. Het botenhuis van Daventria zal worden vergroot (en verplaatst).

Op 7 december bezochten we  met een flinke groep bewoners het huidige botenhuis. Een aantal enthousiaste roeiers van Daventria leidde ons rond en we weten nu alles over de skiff, de roeiriemen, de wedstrijden, de Fifty-Fit groep, veiligheidseisen en alles wat we nog meer wilden weten. De roeivereniging heeft er ongetwijfeld weer een aantal nieuwe fanatieke roei-leden bij gekregen. Op dit moment wordt nog hard gewerkt in het gebied rond het botenhuis en de IJssel, rond 2015 zal hier een prachtig nieuw landschap uit herrijzen.

Op dinsdag 28 januari organiseerden de Bewonersvereniging Zandweerd-Noord, de Wijkwinkel, en WSV De IJssel een informatieavond over Veiligheid. De wijkagenten Jolanda de Caluwe van Zandweerd-Noord en Ben Bouwmeester van Zandweerd-Zuid vertelden hoe de wijkagenten zichtbaar zijn in de wijk. Daarna was het woord aan Team Toezicht en Buurtbemiddeling Deventer.

Er waren 45 belangstellenden op de avond afgekomen. Er waren veel verschillende vragen, waaronder veel vragen over de parkeerplaats bij het Oude IJsbaanterrein. De Wijkagent geeft hierop aan, dat de problemen bekend zijn en hier ook naar te handelen.

De wijkagenten en Team Toezicht gaven aan dat er weliswaar van allerlei zaken niet deugen maar dat hier weinig meldingen van binnenkomen. Ze roepen dan ook unaniem de bewoners op om opvallende zaken die niet in de haak zijn actief te melden. Als er meer wordt gemeld krijgt een zaak meer prioriteit en kunnen er meer en sneller maatregelen worden genomen. 

De politie is te bereiken via telefoonnummer 112 (spoedgevallen) en 0900 – 8844 (overige vragen). Als u een vraag heeft voor de wijkagent dan kan dat via de website www.politie.nl. Op de site vult u uw postcode in onder de link 'mijn buurt' en vervolgens klikt u op de wijkagent.

Team Toezicht is te bereiken via www.deventer.nl. Team Toezicht gaat alleen over de openbare ruimte. Meldingen hiervoor kunnen worden gedaan via 0570 – 14 0570.

Buurtbemiddeling Deventer kan helpen bij het oplossen van burenruzies en is te bereiken via www.buurtbemiddelingdeventer.nl of telefoonnummer 0570 – 605 385.

Op woensdag 15 januari zijn 50 betrokken bewoners uit Zandweerd-Noord én -Zuid naar St. Jurriën gekomen voor een presentatie van de gemeente over mogelijkheden voor wijkverbetering in de wijk Zandweerd.

Doel van de avond was om ideeën van de gemeente voor verbetering van de wijk uit te wisselen met de bewoners en te vragen van ze van die ideeën vonden. Hierbij is onder andere uitgegaan van de relatie van de wijk met De IJssel en van het project Ruimte voor de Rivier als gegeven. Geconstateerd werd dat de situatie voor Zandweerd-Noord, met veel groen en braakliggende terreinen, heel anders is dan voor Zandweerd-Zuid, met veel dichte bebouwing.

Een belangrijke kwaliteit van de stad is de nabijheid van de natuur en de ligging aan een van de mooiste rivieren van Nederland. In de wijk Zandweerd-Noord zijn allerlei elementen van het rivierenlandschap aanwezig, maar deze zijn niet meer altijd goed te herkennen. Om die reden is bij de mogelijkheden voor wijkverbetering naar samenhang van de wijk Zandweerd met de rivier gekeken.

Op verschillende onderwerpen in de wijk liggen voor de lange termijn kansen om de wijk beter met de rivier te verbinden. Hierbij valt te denken aan ontbrekende schakels in het fiets- en voetgangersnetwerk, het autoluw maken van de IJsselkade en Rembrandtkade, door het verkeer over het Hanzetracé te leiden, maar ook aan de ontwikkeling van een duidelijke herkenbare groenstructuur in de wijk. Ook de ontwikkeling van de IJsbaanlocatie en het Evenemententerrein biedt kansen, maar hier zijn op korte termijn geen concrete plannen voor.

Uit de vele reacties uit de zaal bleek dat dit onderwerp bij bewoners leeft. Er waren met name veel vragen over de recreatieve functie van de wijk en de gevolgen daarvan voor de bewoners. De gemeente neemt de reacties mee in haar advies naar het College van B&W. Op de langere termijn is het plan om samen met de bewoners van de wijk Zandweerd een uitvoeringsagenda te maken.

Het volledige rapport is te vinden op de website: www.deventer.nl/verkenningzandweerd.

Wij zijn een vereniging, dus dat betekent dat u lid kunt worden! Lidmaatschap is het eerste jaar gratis, daarna betaalt u een gering bedrag per jaar. Hoe meer leden we hebben, des te beter wij de wijk naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen. U kunt zich aanmelden via dit formulier of rechtstreeks via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wilt u ook dat we een sterke vereniging worden die zeggenschap heeft over zaken die bewoners belangrijk vinden? Overweeg dan om ook lid te worden.

Met z'n allen bepalen we wat nodig hebben voor een prettige leefomgeving. Een gezonde, grote vereniging heeft een krachtige stem waarnaar geluisterd word. Misschien nog wel belangrijker is het gemeenschapsgevoel. Met z'n allen, ieder naar zijn mogelijkheden, kunnen we veel meer dan alleen of in kleine groepjes.

 

We hebben sinds vandaag (7 november 2013) ook een pagina op Facebook!

Klik op het Facebook-icoontje rechts van het hoofdmenu, of klik hier om naar de pagina te gaan. Nog meer foto's en berichten om snel op de hoogte te zijn van wat er speelt in de wijk!

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).