Vereniging

 

 

Huisartsen van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) werken met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Via dit portaal kunnen patiënten van 16 jaar en ouder veilig online afspraken maken bij hun huisarts, medicijnen bestellen en hun eigen gegevens inzien. Niet meer bellen tijdens kantooruren, maar zaken regelen wanneer het jou uitkomt en in je tuinstoel op gemak je eigen dossier lezen.

 

MijnGezondheid.net biedt een veilige, afgesloten toegang tot de patiëntgegevens van de huisarts en de apotheek. De patiënt logt in met zijn DigiD en komt gelijk in zijn eigen portaal. Van daaruit kan hij snel afspraken maken, medicijnen bestellen of online vragen stellen. Ook kan de patiënt zijn eigen dossier en onderzoeksgegevens inzien en correspondentie volgen tussen zijn huisarts en zijn specialist. Alles gaat via een beveiligde verbinding en de patiënt kan via een logboek zien wie er in zijn gegevens meekeek.

In MijnGezondheid.net is alles in één oogopslag goed en duidelijk zichtbaar. Het grote voordeel is dat de patiënt op ieder moment zijn gegevens kan inzien en daarvoor niet meer naar de huisarts hoeft. Huisarts Gera Hoekstra in Deventer is enthousiast. “Patiënten zijn via het portaal meer betrokken bij hun eigen gezondheid. De communicatie tussen huisartspraktijk en patiënt wordt daarmee een stuk makkelijker. Zo heeft het online vragen stellen door de corona een enorme vlucht genomen. Het gaat vaak om eenvoudige vragen en iedere patiënt kan die vragen op elk gewenst moment aan mij voorleggen.”

Door het gebruik van DigiD kan de patiënt alleen in zijn eigen portaal komen en niemand anders. Ook de app MedGemak die bij het portaal hoort is hierdoor veilig. Monique van de Weghe werd als patiënt door Gera op de app getipt. “Ik heb hem direct gedownload want ik hou wel van handigheid. Als je tijdens je werk een afspraak met je huisarts wilt maken, dan schiet dat er nog weleens bij in. Nu kan ik in mijn eigen tijd een afspraak plannen. Heerlijk!”

Online gemaakte afspraken komen direct in de agenda van de huisarts te staan. De patiënt kan die afspraak toevoegen aan zijn eigen agenda en om een mailbevestiging vragen. Doktersassistente Sandra Plette: “Van tevoren leg ik uit wat de voordelen zijn en wat de mensen moeten doen. Het is echt een laagdrempelig systeem voor iedereen. Ik merk dagelijks dat online een afspraak maken voor iedereen goed werkt en steeds meer patiënten zijn enthousiast. Voor ons is de telefoondruk in ieder geval afgenomen en staan er minder mensen in de wachtrij.”

De huisartsen van de HCDO brengen hun patiënten actief op de hoogte van de voordelen van het patiëntenportaal. Het gaat dan niet alleen over het kunnen inzien van hun eigen dossier, maar ook over het downloaden van informatiefolders over medicijnen of het printen van een medicatieoverzicht voor vakantiegebruik. Gera Hoekstra: “Je kunt met je online bericht ook foto’s van bijvoorbeeld je huiduitslag meesturen. Ik probeer zo snel mogelijk online te antwoorden, meestal binnen 2 dagen. Voor mij als huisarts is deze manier van communiceren makkelijk en effectief. Maar het zal nooit een volledige vervanging worden van het fysieke consult en het persoonlijke contact. Het is een service naar de patiënt.” Sandra Plette vult verder aan dat ook bij spoedzaken de telefoon nog steeds belangrijk is. “En dat blijft ook zo.”

Op dit moment maakt 94% van de huisartsen van de HCDO gebruik van MijnGezondheid.net. Een klein aantal huisartsenpraktijken in Haarle, Gorssel en Epse gebruiken een ander, soortgelijk patiëntenportaal. Binnen de hele regio van de HCDO benutten ruim 33.000 patiënten de online voordelen van een patiëntenportaal.

Op vrijdag 26 mei geeft voormalig stadshistoricus dr. Clemens Hogenstijn een presentatie: Historische Atlas van Deventer. Aan de hand van 35 kaarten wordt de geschiedenis van 1250 jaar mensen, cultuur en natuur in Deventer in beeld gebracht. De lezing is van 14.00 – 16.30 uur in St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97.

Deventer, ontstaan op een kruispunt van land- en waterwegen, is een van de oudste middeleeuwse steden van Nederland. Haar jaarmarkten waren van Europese allure en brachten grote welvaart. Een prominente plaats in het Hanzeverbond was het gevolg. Ook ontwikkelde Deventer zich, als eerste stad van het Oversticht, later van Overijssel, tot centrum van openbaar bestuur. Het geestelijk leven, begonnen met het missiewerk van Lebuïnus in de achtste eeuw, floreerde en bracht de vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie voort. In het voetspoor van de bloei van zakenleven en kerk ontwikkelden zich het hoger onderwijs en de boekcultuur.

In de zeventiende eeuw verschoof het economisch zwaartepunt van het land naar de Hollandse steden, maar Deventer bleef een regionaal verzorgingscentrum met een groot achterland. Spraakmakend was haar voortrekkersrol in de patriottentijd (1780-1787). In de negentiende eeuw kwamen industrieën op, in de tweede helft van de twintigste adviesbureaus en – opnieuw – hoger onderwijs.

De zeer bijzondere laatmiddeleeuwse plattegrond, de honderden monumenten en de afwisselende gevelwanden worden gekoesterd en vormen jaarlijks het decor voor grote culturele evenementen. De eigentijdse buitenwijken met hun moderne architectuur, de sfeervolle omliggende dorpen en het afwisselende landschap maken Deventer compleet.

De lezing wordt georganiseerd door Bewonersvereniging Zandweerd. De entree is gratis voor leden, € 1 voor niet-leden. U bent van harte welkom!

De minimarkt op de Zandweerd is weer compleet. Er staan nu een groentekraam, een viskraam, een broodkraam, een kaaskraam, een loempiakraam en een kraam met Mersin Tantumi. De minimarkt is elke woensdag op de parkeerplaats voor de Lidl aan de Pieter de Hooghstraat.

In samenwerking met Bewonersvereniging Zandweerd is in mei 2016 met de minimarkt gestart. Wij hopen dat de belangstelling voor de minimarkt weer zal aantrekken nu er meer kramen aanwezig zijn. Wanneer er zzp-ers, stichtingen en verenigingen zijn in de wijk die zich willen presenteren, er is een plekje vrij. Aanmelden via de Bewonersvereniging: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Bewonersvereniging Zandweerd heeft, mede door haar inzet, het voor elkaar gekregen.

De mini markt komt op de parkeerplaats, in de naaste omgeving van de Lidl, aan de Pieter de Hooghstraat.

Op woensdag 11 mei is de officiële opening om 10.15 uur door de Wijkwethouder Frits Rorink. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De koffie staat klaar en voor de kinderen is er iets leuks te doen.

De mini markt is wekelijks op de woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Op donderdag 26 november heeft Bewonersvereniging Zandweerd tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond van de gemeente gewonnen in de categorie Burgerkracht. Tijdens de Vrijwilligersavond, die plaatsvond in de Schouwburg, werden er in vier categorieën prijzen uitgereikt. Uit alle inzendingen werden per categorie vier genomineerden geselecteerd. Een jury onder leiding van wethouder Jan Jaap Kolkman bepaalde uiteindelijk van elke categorie wie de winnaar was.
 
De categorie Burgerkracht is een nieuwe categorie die is ingesteld in het kader van de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar de participatiesamenleving, waarbij vrijwilligerswerk erg belangrijk is. De bijbehorende prijs is een ‘Gouden Peer’.
 
De Vrijwilligersavond wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Deventer en de Vrijwilligerscentrale en is bedoeld om alle vrijwilligers van Deventer in het zonnetje te zetten.
De bewonersvereniging is erg blij met de prijs en ziet dit als een erkenning voor haar werk in de afgelopen twee jaar. Ze hoopt nog lang op deze weg verder te gaan en nog veel leuke initiatieven te ontplooien in de wijk.

Uitstel is geen afstel

In de vorige editie van deze nieuwsbrief kondigden we aan dat er dit najaar een kleine markt van start zou gaan bij de Lidl. U zult vast gemerkt hebben dat dit nog niet is gerealiseerd.

De herfst is bijna voorbij, de bladeren zijn gevallen en er komt kou in de lucht. Voor sommige mensen betekent dit een tijd van minder energie en minder actie, maar dat geldt niet hier op de Zandweerd! Niet alleen wordt er hard gewerkt aan de straten, maar er wordt ook veel georganiseerd, zoals “Uit op Vrijdagmiddag”, en er wordt al druk gewerkt aan leuke plannen voor 2016.

Verslag van de bewonersavond

Hoe maken we contact met de buren? Hoe spreek je iemand aan? Onder leiding van Frans Huijben van Buurtbemiddeling Deventer boog een aantal buurtbewoners zich over deze vragen.

In de speeltuin van de Tulp in Zandweerd-Noord is vandaag de burendag zonnig begonnen! Er is vanalles te doen, er zijn springkussens en er komt een electrische deelauto. Er is een ballonnen-clown en je kunt de karakters van Frozen ontmoeten.

 

ballonnen

 

frozen

Kom ook naar dit gezellige evenement!

 

Maak zaterdag 26 september vrij in je agenda!

Deze poster vind je binnenkort overal in de wijk, als uitnodiging en geheugensteun!

Poster Burendag Zandweerd 2015

Bewonersvereniging Zandweerd-Noord heeft besloten ook in Zandweerd-Zuid actief te worden en verder te gaan onder de naam Bewonersvereniging Zandweerd.

Alleen klagen helpt niet, er iets aan doen wel. Als bewonersvereniging proberen we goed in de gaten te hebben wat er leeft in de wijk.

Zo horen en zien we dat het onder werp “Ganzen” regelmatig aan de orde is.

De meeste bewoners vinden dat de groepen ganzen in de wijk horen: “Zij wonen hier ook”. Maar we horen bewoners ook regelmatig klagen over overlast. De ganzen poepen veel en overal. Ook maken ze ’s nachts veel lawaai.

De ganzen worden veel gevoerd en niet alleen rond de vijver. Gevolg is niet alleen een enorme hoeveelheid poep, maar ook een  grote hoeveelheid etensresten, die ook ander ongedierte aantrekt. De bewonersvereniging is van mening dat we het ganzenonderwerp met elkaar moeten en kunnen oplossen.

Heeft u zelf ideeën om de overlast in te dammen  en wilt u zich daar ook voor inzetten? Laat ons dit dan weten. Stuur  een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De werkgroep Verkeer houdt zich bezig met verkeersproblemen in de wijk. Auto’s geparkeerd op trottoirs, voor zebrapaden en op hoeken zorgen voor onoverzichtelijkheid, vooral op kruisingen. Er wordt vaak te hard gereden.

Verder is er een aantal knelpunten in de wijk dat onze aandacht vraagt, omdat ze door drukte en een verscheidenheid aan verkeersstromen onveilig of onoverzichtelijk zijn. Het kruispunt Van Vlotenlaan en C. Huygensstraat en de straten rondom de Wilkeshuisschool zijn hiervan voorbeelden. Ook rondom de grote supermarkten doen zich soms onveilige situaties voor. De werkgroep werkt aan verbeteringen van deze knelpunten.

Wilt u hierover meedenken en heeft u zelf ook verbeterpunten voor de verkeersveiligheid in de wijk? Meldt u zich dan aan. Deze werkgroep kan wel wat versterking gebruiken. Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In november berichtten we in Buurtnieuws over een workshop voor de actieve leden van Bewonersvereniging Zandweerd-Noord, met als centrale vraag welke koers we als vereniging willen varen. Toen werd gekoerst op ‘1001 bloemen laten bloeien’. De bloemen staan daarbij symbool voor de initiatieven in de wijk.

Deze focus is mooi, maar hoe gaan we dat precies bereiken? Welke waarden zijn voor ons als vereniging belangrijk? Dat waren de uitgangspunten van twee vervolgworkshops die in het afgelopen half jaar werden gevolgd.

Hierdoor is voor de vereniging nu helder geworden hoe wij in de komende tijd onze doelen kunnen bereiken.

Ook is gebleken dat het plezier in het werk voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer is om zich voor de vereniging in te zetten. Daarnaast hebben wij het behartigen van de belangen van de bewoners hoog in het vaandel. Verder willen we geen vergadercultuur en elkaar en de samenwerkingspartners goed kunnen vertrouwen.

Een tijdje terug is er een film gemaakt over de mooie Plantweerd. Deze film is nu hier te zien:

 

https://vimeo.com/117274454

 

Wachtwoord: AiGwijkD

We kennen het allemaal: er bevalt je iets niet aan je buur of iets wat je iemand in de buurt ziet doen, maar je vindt het moeilijk om hier iets van te zeggen. Frans Huijben van Buurtbemiddeling Deventer gaf ons tijdens de workshop goede tips over hoe je ondanks dat je het eng vindt toch iets kunt doen.

Het volgen van een stappenplan zou je goed kunnen helpen. We noemen hieruit een paar belangrijke onderdelen:

In februari  start er een Cursus Natuurlijk Tuinieren die gegeven wordt in het ecologische en educatieve park de Plantweerd aan de Ruysdaelstraat in Deventer. De theorie wordt bij slecht weer binnen gehouden .Een leuke kans om veel te leren voor je eigen tuin en een mooie bijdrage te leveren aan dit nieuwe buurtpark.

In de cursus leer je wat je in je tuin kunt doen om allerlei dieren te lokken en er veel te beleven: van vogels, vlinders en bijen tot libellen, padden, salamanders en egels. Wat moet je wel doen en wat juist niet? Hoe maak je een goed bijenhotel, een paddenpoel, hoe zorg je ervoor dat er het hele jaar door nectar en stuifmeel is voor bijen en vlinders? Maar ook: hoe snoei je (fruit) bomen en verschillende soorten (bessen)struiken op een goede manier? Tevens gaan we fruit oogsten en er lekkere dingen van maken.

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).