Vereniging

proosten met champagne

Dinsdag 15 oktober is onze bewonersvereniging officieel opgericht! Het was een feestelijke oprichting bij de notaris, met de bestuursleden en een aantal van onze vrijwilligers!

Het College van B&W heeft zijn overleg zelfs even stilgelegd, zodat wethouder Jos Pierey ook bij de oprichting aanwezig kon zijn. Hij gaf aan dat wij als bewonersproject in Deventer voorop lopen en dat het college trots is op alles wat we bereikt hebben en doen. En ze hebben toegezegd ons hierin te willen ondersteunen. Voor ons is dat natuurlijk de pluim op het werk waar wij zelf net zo trots op zijn!

We zijn al anderhalf jaar bezig als projectgroep onder de naam: ‘De slag om Noord’. Met dit initiatief van de gemeente hebben bewoners en organisaties uit de wijk samengewerkt met Wijkaanpak en de gemeente om een buurtagenda op te stellen voor de komende 10 jaar. De buurtagenda is inmiddels klaar en nu willen we hier als vereniging mee aan de slag. Wij zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk, een gesprekspartner voor de gemeente en we willen zelf kunnen bepalen wat er in onze wijk gebeurt.

Nu de vereniging is opgericht, kunnen we verder werken aan een mooie, schone wijk waar wij elkaar kennen en elkaar ondersteunen. We hopen dat jullie daar allemaal achter staan en samen met ons hieraan willen werken.

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd-Noord!

Er zijn al activiteiten en wijkfaciliteiten opgezet in St. Jurriën. We zijn bezig met het aanpakken van het groen, het project ‘Onderlinge hulp in de buurt’ loopt, op 26 november is er een voorlichtingsavond over ‘Ruimte voor de Rivier’ en de eerste actie om de wijk schoner te maken is al geweest!

Op deze website, vindt u een overzicht van de verschillende werkgroepen en hun activiteiten. Als u graag betrokken wilt zijn bij de vereniging of een vraag of een onderwerp heeft, neem dan vooral contact op! En we zoeken nog vrijwilligers die kunnen helpen bij de verschillende projecten, dus kijk rond op de site en schrijf je in!

Er is behoefte aan een betere invulling van het Oude IJsbaanterrein en de parkeerplaats. Aangezien dit op dit moment een groen terrein is, houdt de werkgroep Groen zich hiermee bezig. We vinden dat hier op de lange termijn een goed totaalplan voor opgesteld zou moeten worden, zodat het niet (zoals nu) een niemandsland blijft. Het huidige gebruik van het Oude IJsbaanterrein als volkstuinterrein kan (groten)deels gehandhaafd blijven, maar de rest van het terrein moet een betere invulling krijgen. Als het terrein een andere invulling krijgt dan groen, valt het buiten de werkgroep Groen.

Het zien van zwerfafval, hondenpoep, afgevallen bladeren, vuurwerkresten, sigaretten, kauwgom en bedrijfsafval op straat geeft een onbehaaglijk en verloederd gevoel. Het trekt ongedierte, criminaliteit, graffiti en nog meer zwerfafval aan.

Wij zouden graag zien dat er schonere wegen, parken, grasstroken, grasvelden en pleinen zijn in de wijk en dat er geen afval en hondenpoep meer wordt gedumpt op voorliggende plaatsen.

Om dit te bereiken willen we maandelijks opruimacties organiseren. Daarnaast willen we incidentele schoonmaakactiviteiten organiseren met de scholen, winkeliers, sportverenigingen en eventuele andere partijen uit de buurt.

Ook zijn we bezig met het aanstellen van straatconciërges. Op deze manier willen we een betere samenhang en leefbaarheid in de buurt creëren. Ook willen wij graag een inzamelpunt opzetten, waar bewoners gratis hun (zwerf)afval naartoe kunnen brengen.

Voor ondernemers is het in de wijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. Mensen winkelen niet in eigen wijk, omdat de winkels te duur zijn of omdat het assortiment te beperkt is. Probleem is dat leegstand leegstand aantrekt.

Er hebben zich recentelijk twee nieuwe ondernemers in de wijk gevestigd. Is dit het begin van een opwaartse spiraal? De werkgroep Behoud van Winkels (waarvoor we nog leden zoeken) houdt vinger aan de pols en probeert op recente ontwikkelingen in te spelen.

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).