Vereniging

Op woensdag 15 januari zijn 50 betrokken bewoners uit Zandweerd-Noord én -Zuid naar St. Jurriën gekomen voor een presentatie van de gemeente over mogelijkheden voor wijkverbetering in de wijk Zandweerd.

Doel van de avond was om ideeën van de gemeente voor verbetering van de wijk uit te wisselen met de bewoners en te vragen van ze van die ideeën vonden. Hierbij is onder andere uitgegaan van de relatie van de wijk met De IJssel en van het project Ruimte voor de Rivier als gegeven. Geconstateerd werd dat de situatie voor Zandweerd-Noord, met veel groen en braakliggende terreinen, heel anders is dan voor Zandweerd-Zuid, met veel dichte bebouwing.

Een belangrijke kwaliteit van de stad is de nabijheid van de natuur en de ligging aan een van de mooiste rivieren van Nederland. In de wijk Zandweerd-Noord zijn allerlei elementen van het rivierenlandschap aanwezig, maar deze zijn niet meer altijd goed te herkennen. Om die reden is bij de mogelijkheden voor wijkverbetering naar samenhang van de wijk Zandweerd met de rivier gekeken.

Op verschillende onderwerpen in de wijk liggen voor de lange termijn kansen om de wijk beter met de rivier te verbinden. Hierbij valt te denken aan ontbrekende schakels in het fiets- en voetgangersnetwerk, het autoluw maken van de IJsselkade en Rembrandtkade, door het verkeer over het Hanzetracé te leiden, maar ook aan de ontwikkeling van een duidelijke herkenbare groenstructuur in de wijk. Ook de ontwikkeling van de IJsbaanlocatie en het Evenemententerrein biedt kansen, maar hier zijn op korte termijn geen concrete plannen voor.

Uit de vele reacties uit de zaal bleek dat dit onderwerp bij bewoners leeft. Er waren met name veel vragen over de recreatieve functie van de wijk en de gevolgen daarvan voor de bewoners. De gemeente neemt de reacties mee in haar advies naar het College van B&W. Op de langere termijn is het plan om samen met de bewoners van de wijk Zandweerd een uitvoeringsagenda te maken.

Het volledige rapport is te vinden op de website: www.deventer.nl/verkenningzandweerd.

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).