Vereniging

Verslag van de bewonersavond

Hoe maken we contact met de buren? Hoe spreek je iemand aan? Onder leiding van Frans Huijben van Buurtbemiddeling Deventer boog een aantal buurtbewoners zich over deze vragen.

Contact maken is een eerste voorwaarde om een gesprek te kunnen beginnen. Bij het aanspreken op gedrag is het verstandig vanuit jezelf te spreken.

Het zijn vaak onze gedachten over iemand die bepalen hoe we diegene benaderen. Het is dus belangrijk om te checken of deze gedachten kloppen door bijvoorbeeld eerst vragen te stellen aan iemand en goed te luisteren. Verder is het belangrijk niet te generaliseren en iemand op een gelijkwaardige manier te benaderen.

Het lijkt een hele klus, maar door het veel te doen in de praktijk zal het steeds gemakkelijk worden. Aan de slag dus!

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).