Vereniging

In november berichtten we in Buurtnieuws over een workshop voor de actieve leden van Bewonersvereniging Zandweerd-Noord, met als centrale vraag welke koers we als vereniging willen varen. Toen werd gekoerst op ‘1001 bloemen laten bloeien’. De bloemen staan daarbij symbool voor de initiatieven in de wijk.

Deze focus is mooi, maar hoe gaan we dat precies bereiken? Welke waarden zijn voor ons als vereniging belangrijk? Dat waren de uitgangspunten van twee vervolgworkshops die in het afgelopen half jaar werden gevolgd.

Hierdoor is voor de vereniging nu helder geworden hoe wij in de komende tijd onze doelen kunnen bereiken.

Ook is gebleken dat het plezier in het werk voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer is om zich voor de vereniging in te zetten. Daarnaast hebben wij het behartigen van de belangen van de bewoners hoog in het vaandel. Verder willen we geen vergadercultuur en elkaar en de samenwerkingspartners goed kunnen vertrouwen.

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).