Vereniging

Welke koers moeten we als vereniging gaan varen? Hoe bereiken we onze doelen?
Deze vragen stonden centraal tijdens een workshop die de actieve leden van de vereniging op dinsdag 7 oktober hebben gevolgd. Inspiratiebron was het credo van Walt Disney 'If you can dream is, you can do it!'

 

De deelnemers werden uitgedaagd hun dromen voor de wijk en de vereniging op te schrijven. Hierop kwamen veel verschillende reacties naar voren: een bloemenzee in de wijk, een wijk waarin iedereen elkaar groet, waarin iedereen elkaar helpt en ondersteunt daar waar dat nodig is, een schone en veilige woonomgeving en vooral heel veel groen. Samengevat betekent dit een wijk van saamhorigheid, noaberschap, waarbij ruimte is voor goede ideeën en waar iedereen kan meedoen.

Dit willen we bereiken door zaken samen aan te pakken en de bewoners te motiveren om mee te doen. Het project De Plantweerd aan de Ruysdaelstraat is hier een geslaagd voorbeeld van. Het past  in de tendens dat gemeenten steeds meer gaan aansluiten bij maatschappelijke initiatieven in plaats van andersom. Alle goede ideeën hebben we samengebracht in 1 krachtige leus: 'Laat 1001 bloemen bloeien!'. Deze leus zullen we nog vaak laten horen.

Bewonersvereniging Zandweerd

Een vereniging voor en door bewoners van Zandweerd!

In 2011 zijn wij als projectgroep 'De slag om Noord' begonnen om samen met bewoners en gemeente een buurtagenda op te stellen. Sinds 2013 zijn we een zelfstandige vereniging die actief is in heel Zandweerd. Buurtbewoners komen samen in werkgroepen die onze wijk aanpakken en mooier maken.


We zijn een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en een gesprekspartner voor de gemeente. Mede daardoor kunnen we zelf bepalen wat er in onze wijk gebeurt!


Het bestuur bestaat uit (vlnr): Liesbeth Kappert (secretaris), Peter Brendel (algemeen bestuurslid), Toos Klomps (penningmeester), Frank Jareš (algemeen bestuurslid) en Eveline Grupper (vicevoorzitter).